SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 8)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
216/10/2023/RV časť pozemku reg. „C“ KN č. 277/1, k. ú. Pašková, obec: Pašková, LV č. 299, o výmere: 1 126,40 m Odb.: Obec Pašková
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0 €
40/2024 Obaly a odpad z neobalových výrobkov Odb.: Obec Pašková
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
24/43/054/59 PUPN Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Pašková
3 052.08 €
N20231017072 TSP Odb.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Pašková
0 €
01/2022 Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková Odb.: Obec Pašková
Dod.: HELLMECY,.s.r.o.
215 610.90 €
ZLP-VT-2023-0523 Prenechávanie a nadobudnutie do vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Obec Pašková
Dod.: DataCentrum
100 €
ZM_SEP-IMRK2-2022-005167 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov - chodníky Odb.: Obec Pašková
Dod.: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) , 812 72 Bratislava
139 852.10 €
112141-2022/710 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní pomoci obhospodarovateľovi lesa pôsobiacemu v sektore lesného hospod. na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov Odb.: Obec Pašková
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
39 322.58 €
Generované portálom Uradne.sk