Aktuality | Spolupráca so združením PURT

Občianske združenie Purt vzniklo v roku 2012, jeho členmi sú miestni aktivisti a starostovia obcí  z okresov Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Lučenec. Hlavným cieľom združenia je vytváranie kvalitnejšieho životného priestoru pre obyvateľov žijúcich v Gemerskom  a Novohradskom  regióne.

Od začiatku Purt podporil vyše 300 malých projektov.  Vybudovali sa detské ihriská, autobusové zastávky, futbalové ihriská, kaplnky, zelené zóny s lavičkami, altánky, chodníky pri bytovkách. Podporili fyzické osoby s telesným postihnutím, rekonštruovali kultúrne domy, komunitné centrá, parkoviská. Podporili sa športové a kultúrne  podujatia, ako aj spomienkové pietne akty a mnoho ďalšie aktivity, ktoré prispeli ku kvalitnejšiemu životnému priestoru. Je veľmi dôležité uviesť, že sa tieto projekty realizovali v obciach spoločnými silami, bez ohľadu na národnosť. Rómovia spolupracovali s nerómami bez konfliktov a bez nároku na finančnú odmenu.

Združenie Purt sa zameriava na materiálnu, nie finančnú pomoc. Nedávajú ľuďom peniaze, ale priamo materiál, ktorý môžu použiť na opravy.

O financovanie projektov sa stará strana Most-Híd, ktorá je hlavným partnerom organizácie Purt.

Takisto ako iným aj nám organizácia PURT pomohla pri realizácií nasledujúcich aktivít v našej obci:

1. Zakúpenie tanečných šiat a topánok pre miestnu tanečnú skupinu PASKOVA DANCE

2. Maškarný ples

3. Oprava zelených zón s lavičkami

Zoznam aktualít