Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Pašková
049 32 Pašková 66

Telefón: 058 / 792 13 52
E-mail:  obec.pagk@mail.t-com.sk

Starosta: Roman Viola

Zástupca: Patrik Viola

Poslanci OZ:

Arnold Gáspár
Alžbeta Bodnárová
Patrik Viola
Zoltán Csefo
Štefan Viola

Kontrolór: Ján Kováč