Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020
(4717.64 kb)
Výkaz výmer
Modernizácia verejného osvetlenia
(36.5 kb)
Výzva
Modernizácia verejného osvetlenia
(133.67 kb)

Nadlimitné zakázky

Podlimitné zakázky

Zákazky podľa § 9 ods. 9